Skillnaden är
vår passion

 • Vi vill inte bara lämna juridiska råd. Vi vill arbeta nära våra kunder, engagera oss i affärsverksamheten och hjälpa våra kunder att nå sina affärsmässiga mål. Ambitionen är att vår kombination av juridisk spetskompetens och affärsstrategiskt tänkande samt förmågan att gå från ord till handling helt enkelt gör att våra kunder blir mer konkurrenskraftiga.

Om oss

 • Om oss

  Nyman Rudenstam Advokatbyrå startades i januari 2014 av Michael Nyman, Tomas Rudenstam och Jonas Conradsson. Grundarna hade tillsammans nästan 50 års erfarenhet av juridiskt arbete på de största advokatbyråerna och som bolagsjurister. Målsättningen med Nyman Rudenstam är dock inte att vara ytterligare en advokatbyrå med bara skickliga advokater, för att vara riktig framgångsrik måste du ha passion för det du arbetar med och nu vill vi bara jobba med de frågor som vi tycker är kul och anser oss vara bra på. Vår ambition är även att vara i framkant gällande framtidens krav på advokatbyråer rörande kostnadseffektivitet, prismodeller och IT-system.

  Även villkoren för advokater förändras. Idag behövs inte stora bibliotek och dyra IT-lösningar. Nya tekniska lösningar gör att även mindre advokatbyråer kan tillhandahålla högkvalitativa och effektiva juridiska tjänster. Också kundernas krav har förändras. Idag ställer kunderna ofta hårda krav på kostnadseffektivitet. Bland annat ifrågasätts stora dyra advokatkontor alltmer, och varför kan inte advokater lämna fast pris när alla andra kan det? Men framför allt ställer kunderna idag hårdare krav på att juridiska råd måste vara kommersiellt genomtänkta och anpassade efter verksamhetens behov.

  Vi vill arbeta med kunder som vi trivs med och som trivs med oss. Vidare jobbar vi helst i små engagerade team som kan vara uppdaterade på våra klienters behov och verksamhet. Framförallt arbetar vi med kunder som har insett att det är viktigt att investera i juridik, t.ex. företag som har ambitionen att växa. Dessa företag har som regel insett att även juridik – rätt använt – kan vara ett viktigt konkurrensmedel. Vi har även bolag med anställda bolagsjurister som kunder, ofta är det då utländska bolag med bolagsjurister i andra länder som behöver en partner i Sverige, de brukar särskilt uppskatta vår kommersiella approach.

   
 • Våra erfarenheter

  Nedan finner ni några få exempel på uppdrag som vi genomfört:

  Domstolserfarenhet
  Arbete på några av världens största advokatbyråer
  Arbete på en Sveriges största advokatbyråer
  Bolagsjurist på globalt verkstadsföretag
  Bolagsjurist på start-up
  Styrelsearbete
  Ordförande och protokollförare på bolagstämmor
  Uppdrag för grundare vid investering av riskkapitalbolag
  Uppdrag för management i MBO:s
  Uppdrag för att hantera investeringar och exits för riskkapitalbolag
  Löpande uppdrag som extern bolagsjurist
  Support vid arbetstoppar till bolag som har egna bolagsjurister
  Löpande uppdrag för några av Sveriges ledande inkubatorer
  Biträde vid outsourcingtransaktioner
  Författare till juridisk facklitteratur
  Föreläsare på inkubatorers internseminarier
  Föreläsare på juridiska universitetskurser

   
 • Särskilt roliga uppdrag

  Immaterialrättslig tvist rörande ubåtar
  Löpande rådgivning åt tillverkaren av världens snabbaste bil, Koenigsegg
  Förhandlat avtal om robothandel mellan start-up och bank
  Etablering av femstjärnigt hotell på skidort
  Biträde i samband med förvärv av utländskt bolag med verksamhet sju olika länder
  Försäljning av ett av Sveriges största mediaföretag
  Investering i ett av Sveriges mest spännande tillväxtföretag
  Försäljning av oljebolag
  Försäljning av cementföretag
  Rådgivning åt inkubator fokuserad på clean tech

   

Våra medarbetare

 • Våra medarbetare

  Utan tvekan är vår personal vår viktigaste tillgång. Vi är särskilt stolta över att ha attraherat personer med både bredd och djup i erfarenhet och intressen.

   
 • Tomas Rudenstam

  Advokat | Partner

  tomas.rudenstam@nymanrudenstam.se
  +46(0)735 18 81 00

  Tomas är inriktad på kommersiella avtal, immaterialrätt, M&A och tvister.
  Tomas tycker att det är extra roligt att jobba med högteknologiska bolag.

  Tomas Rudenstam
   
 • Michael Nyman

  Advokat | Partner

  michael.nyman@nymanrudenstam.se
  +46(0)708 38 82 08

  Michael är inriktad på M&A, Corporate, Legal Risk Management och kommersiella avtal. Michaels passion är att hjälpa sina klienter att använda juridik som ett verktyg i affärsverksamheten för att de skall erhålla konkurrensfördelar jämfört med sina konkurrenter.

  Michael Nyman
   
 • Jonas Conradsson

  Advokat | Partner

  jonas.conradsson@nymanrudenstam.se
  +46(0)701 48 30 40

  Jonas är inriktad på kommersiella avtal, M&A, private equity och bolagsrätt. Han har stor erfarenhet från såväl svenska som internationella transaktioner och investeringar i en rad olika branscher. Jonas tycker att det är extra roligt att medverka till tillväxt.

  Jonas Conradsson
   
 • Caroline Cecchini Zonabend

  Advokat

  caroline.zonabend@nymanrudenstam.se
  +46(0)732 68 70 81

  Nyman-Rudenstam-1602-089
   
 • Marianne Riquelme

  Paralegal

  (Föräldraledig)

  marianne.riquelme@nymanrudenstam.se
  +46(0)731 415 385

  Marianne är inriktad på bolagsrätt och är ansvarig för vår Paralegal Services tjänst. Marianne gillar ordning och reda.

  Marianne Riquelme
   
 • Yasmine Shoaie-nia

  Advokat

  yasmine.shoaie-nia@nymanrudenstam.se
  +46(0)731 400 997

  Yasmine Shoaie-nia
   
 • Elinor Pejryd

  Biträdande jurist

  elinor.pejryd@nymanrudenstam.se
  +46(0)732 68 70 80

  ellinor-pejryd
   
 • Elina Engström

  Paralegal

  (Föräldraledig)

  elina.engstrom@nymanrudenstam.se
  +46(0)70 518 3180

  Elina är inriktad på bolagsrätt och har ansvar för sälj och event. Elina gillar effektivitet.

  Nyman-Rudensta-1503-062
   

Våra tjänster

 • Våra tjänster

  Vi är inte experter på allt. Det är inte heller vårt mål. De juridiska discipliner som vi anser oss vara särskilt duktiga inom är (I) M&A/Corporate, (II) Legal Risk Management (III) kommersiella avtal, (IV) tvister och (V) Paralegal Services

  Vår långa och breda erfarenhet har också medfört att vi är experter på att vara generalister och vi ser alltid till att lösa de frågeställningar våra kunder ställs inför, oavsett område. Om vi inte anser oss ha kompetens inom ett visst juridiskt område anlitar vi de externa resurser som behövs, såväl inom Sverige som utomlands. Med den erfarenhet som vi har av våra kollegors expertis anser vi oss också vara experter på att anlita andra experter.

  Bra hantering av legala risker bygger på kunskap. Vi vill hjälpa våra kunder att bli bättre och vi håller därför löpande utbildningar inom utvalda områden.

  Allt arbete som utförs av Nyman Rudenstam omfattas av våra allmänna villkor som du hittar här: Svenska | English.

   
 • M&A/Corporate

  Vi biträder i alla typer av företagsöverlåtelser, riskkapitalinvesteringar, omstruktureringar, ägarförändringar och incitamentsprogram.

  Utöver juridisk spetskompetens kräver en lyckad transaktion affärsförståelse och engagemang. Vi strävar därför efter att alltid arbeta nära våra kunder, med små engagerade team och alltid med erfarna jurister som leder processerna. Genom att arbeta disciplinerat och processinriktat, kombinerat med smart teknik och moderna verktyg, ökar vi kvaliteten och noggrannheten samtidigt som riskerna och kostnaderna minskar.

   
 • Kommersiella avtal

  En viktig del av vår verksamhet består i att hjälpa våra kunder med att granska, upprätta och förhandla viktiga kommersiella avtal. Vi har erfarenhet från alla typer av avtal, från SWAP-avtal rörande robothandel av aktier till licensiering av immateriella rättigheter till filmproduktion.

  Vår erfarenhet sträcker sig över en mängd olika branscher och vår målsättning är att hjälpa våra kunder att uppnå långsiktiga och kommersiella lösningar.

   
 • Tvister

  Uppstår tvister, vilket vi i det längsta försöker undvika, har vi jurister med särskild erfarenhet av såväl kommersiella tvister i domstol som i skiljeförfaranden.

  En tvist behöver inte alltid leda till process utan i de allra flesta fall lyckas parterna nå en uppgörelse utanför domstol. Vi bistår i sådana fall med förhandlingshjälp och avtalsskrivning. I andra situationer är det motiverat att driva en tvist fullt ut i domstol eller skiljeförfarande. I dessa fall uppträder vi som ombud och hanterar processen åt er.

   
 • Legal Risk Management

  Med Legal Risk Management menas normalt corporate governance och legal compliance, dvs. bolagsrättslig styrning och efterlevnad av gällande lagar. Men det är mer än så. Att driva affärsverksamhet idag är komplicerat och det blir dyrt att göra fel.

  Allt fler bolag inser vikten av att göra rätt från början och börjar därför införa processer, regler, verktyg och andra system för att minimera riskerna för att ett fel begås.

   
 • Paralegal Services

  En paralegal är en person som har gått en tvåårig eftergymnasial utbildning med
  fokus på juridik. I USA och England är paralegals ett etablerat yrke; på advokatbyråer och bolagsjuridiska avdelningar intar en paralegal en ställning mellan juristen och advokatsekreteraren. Vi på Nyman Rudenstam har upplevt att paralegals inte
  bara kan tillföra stor nytta i vår verksamhet utan även i våra klienters verksamheter
  genom att göra våra paralegals tillgängliga direkt mot våra klienter. Vi kallar denna tjänst för - Paralegal Services

  Genom Paralegal Services kan våra klienter på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt
  få stöd för att hantera juridiska frågor av administrativ karaktär, t.ex. uppdatering av
  aktiebok, upprättande av protokoll från styrelsesammanträden och bolagsstämmor, kontrakt hantering etc.

   

Karriär

 • Liksom för alla andra kunskapsintensiva företag bygger vår framgång på våra skickliga medarbetare.

  Vi söker löpande efter kvalificerade och engagerade jurister som delar vår passion och värderingar.

Nyheter

 • 2016-05-18 Nya regler om personuppgiftsbehandling

  Den 14 april 2016 antog EU-parlamentet en ny förordning om regler för behandling av personuppgifter. Förordningen blir direkt tillämplig i Sverige och övriga EU-länder under våren 2018. Den kommer då att ersätta den svenska personuppgiftslagen. För företag som ännu inte har börjat se över sin behandling av personuppgifter är det hög tid att påbörja arbetet med att anpassa verksamheten efter de nya reglerna. Läs gärna mer i vårt nyhetsbrev genom att klicka här.

  Läs mer

  2016-05-10 Nyman Rudenstam inleder samarbete med Shifo Foundation.

  Nyman Rudenstam Advokatbyrå är Shifos nya samarbetspartner och stödjer Shifo Foundation med pro bono juridisk rådgivning. Klicka här för att se pressrelease.

  Läs mer

  2016-04-15 Bannerflow träffar avtal med ett av världens största reklamnätverk

  Bannerflows plattformar syftar till att göra det enklare att bygga digitala annonser utan kod- eller designkunskaper. Sedan förra året har Bannerflow växt från 15 till 50 medarbetare och förra årets omsättning på 26 miljoner kronor väntas i år fördubblas. Bannerflow har nu lyckats sluta avtal även med TBWA\Chiat\Day New York, världens största reklamnätverk. I förhandlingarna med TBWA\Chiat\Day New York biträddes Bannerflow av Nyman Rudenstam genom Michael Nyman och Yasmine Shoaie-nia. För frågor, kontakta Michael Nyman på telefon +46 (0)708 38 82 08 eller e-post michael.nyman@nymanrudenstam.se        

  Läs mer

  2016-04-15 Preservia AB (publ) ger ut obligation om 100 MSEK

  Nyman Rudenstam har biträtt Preservia med rådgivning vid Finansinspektionens granskning av Preservias prospekt avseende inregistrering av obligationslån. Preservia investerar och förvaltar bostadsfastigheter, främst hyresfastigheter i Stockholm. Den 16 december 2015 beslutade Preservias styrelse att ge ut ett obligationslån om 100 MSEK i syfte att uppnå en lämplig kapitalbas för att finansiera investeringar i nyproduktion av hyresrättsfastigheter. Teckningsperioden för obligationerna löper under tiden från den 3 mars 2016 till och med den 31 maj 2016. Prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 2 mars 2016. Preservia biträddes av Nyman Rudenstam genom Michael Nyman och Elinor Pejryd. För frågor, kontakta Michael Nyman på telefon +46 (0)708 38 82 08 eller e-post michael.nyman@nymanrudenstam.se   Nyman Rudenstam PressRelease 15 April 1604    

  Läs mer

  2016-02-24 Nyman Rudenstam har biträtt vid försäljning av majoritetspost i Lärarjouren i Sverige AB

  Nyman Rudenstam Advokatbyrå var legal rådgivare till Ulrika Frisén vid hennes överlåtelse av 60 % av aktierna i Lärarjouren i Sverige AB. Lärarjouren förser förskolor, grund- och gymnasieskolor i Storstockholm med lärarvikarier vars ämneskompetens ligger på högskolenivå. Lärarjouren grundades av Ulrika Frisén år 1999 och 2001 gick Stockholms universitet och KTH in som delägare. Idag har Lärarjouren 300 lärarvikarier. Säljaren Ulrika Frisén biträddes av Nyman Rudenstam genom Yasmine Shoaie-nia och Michael Nyman (ansvarig delägare).

  Läs mer
   
 • 2015-12-01 Nyman Rudenstam biträder Bumbee Labs AB med rådgivning vid Datainspektionens granskning

  Nyman Rudenstam har biträtt Bumbee Labs AB med rådgivning vid Datainspektionens granskning av Bumbee Labs tjänst för mätning av besöksflödesdata i stadskärnor. Bumbee Labs använder på ett innovativt sätt mobiltelefoners MAC-adresser för att skapa besöksstatistik. Syftet med tjänsten är att få ett bättre beslutsunderlag för nya satsningar och att kartlägga flödet av besökare i t. ex. stadskärnor och köpcentrum. Datainspektionen har tidigare kritiserat Bumbee Labs tjänst och ansett att den bröt mot personuppgiftslagen. Bumbee Labs har genomfört modifieringar av tjänsten och den nya versionen har godkänts av Datainspektionen. Bumbee Labs har företrätts av Tomas Rudenstam.  

  Läs mer

  2015-11-30 Nyman Rudenstam biträder Smarteq AB (publ) vid förvärv av Åkerströms Intressenter AB

  Smarteq har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Åkerströms Intressenter. Åkerströms producerar produkter för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok. Bolaget omsätter cirka 80 miljoner kronor och sysselsätter cirka 60 personer. Förvärvet sker genom att ägarna till Åkerströms moderbolag, Åkerströms Intressenter, erhåller betalning i form av nyemitterande aktier motsvarande 48 procent av ägandet i den nya företagsgruppen. Efter förvärvet kommer ägarna till Smarteq äga 52 procent och dagens ägare till Åkerströms Intressenter äga 48 procent av aktierna i den nya företagsgruppen. I samband med förvärvet kommer Smarteq att byta namn till Allgon AB (publ). Förvärvet är villkorat av att bolagsstämman i Smarteq godkänner affären. Smarteq biträddes av Nyman Rudenstam genom Jonas Conradsson och Yasmine Shoaie-Nia.

  Läs mer

  2015-11-30 Nyman Rudenstam växer

  Nyman Rudenstam fortsätter att växa och har anställt Elinor Pejryd som biträdande jurist. Elinor kommer närmast från notarietjänstgöring på Västmanlands tingsrätt. Elinor kommer att arbeta med byråns samtliga verksamhetsområden.

  Läs mer

  2015-09-08 Nyman Rudenstam biträder West vid storaffär i Asien.

  Läs mer

  2015-08-13 Nyman Rudenstam biträder Greenely vid förhandlingar av avtal med SBAB rörande energidata till SBAB:s 200.000 kunder

   

Publikationer

Kontakt

 • Nyman Rudenstam Advokatbyrå AB
  Besöksadress:
  Blasieholmsgatan 5, 111 48 Stockholm
  Växel: 08-20 98 10
  E-post: info@nymanrudenstam.se
  Org. nr. 556944-2733